הרב אורי שרקי

פסח - חירות, ההגדה של פסח


ניסן תשע"ד


הקלטת וידאו