משיח ונביא

ד' בתמוז תשס"ו

שאלה:

מהוא המקור שהמשיח או הנביא צריכים להגיד שהם מה שהם, או נביא אחר מעיד על נביא אחר שהוא נביא?


תשובה:

לגבי המשיח אין מקור כזה, ומי שיצליח בכל המשימות המוטלות על המשיח הוא המשיח, כפי שכתב הרמב"ם. לגבי הנביא, אדם יכול להיות נביא גם אם לא יטען לנבואה. אבל הנפקא-מינה המעשית היא רק כשהוא הוא בא לצוות אותנו, ומשום כך בודקים אותו, לידע אם אנו מחוייבים לשמוע לו או לא. ופשוט שבמצב כזה הוא יצטרך קודם כל לטעון "שה' שלחו", כפי שכותב הרמב"ם בהלכות יסוה"ת פרק ט הלכה א ופרק י הלכה א.