חז"ל, ההלכה והמדע

ט"ז באב תשס"ו, ט' באדר א' תשס"ח, ה' בחשון תש"עשאלה 1:

לגבי פסיקת ההלכה: אצל חז"ל (וגם כיום) היא נשענת גם על הבנת המציאות המדעית וזו האחרונה משתנה תדיר לאורך ההיסטוריה. הלכות נפסקו בזמן מסוים בהבנה מסוימת, מה לגבי אותן ההלכות? כמו כן הרבה מילים שפוכות באינטרנט בוויכוח על הדיוק המדעי של דברי חז"ל ומה זה אומר. מה דעת הרב בנושא?


תשובה 1:

פסיקת ההלכה בנויה על תפיסה סובייקטיבית של המציאות ואין ההגדרה המדעית מעלה ומורידה.שאלה 2:

באחד מהשיעורים שלך ששמעתי, התייחסת למחזירים בתשובה שמראים ידיעות של חז"ל בטבע וכו' ועם זה מנסים להוכיח את נכונות התורה בין היתר (ועקצת את את הספר של זמיר כהן המהפך, "תמונות יפות" כך אמרת... יש דברים נכונים בספר, ויש סתם אני מסכים) אני לא חושב שזאת הדרך הנכונה להחזיר בתשובה, אבל לא הכל לא נכון לגמרי, כמו שאתה טוען, למשל התייחסת למספר הכוכבים ואמרת שאין שם שום מסירת ידע כי מדובר שם על שכנסת ישראל.

"ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני היינו עזובה היינו שכוחה אמר ר"ל אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע אדם נושא אשה על אשתו ראשונה זוכר מעשה הראשונה אתה עזבתני ושכחתני אמר לה הקב"ה בתי י"ב מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא כוכבים כנגד ימות החמה וכולן לא בראתי אלא בשבילך ואת אמרת עזבתני ושכחתני".

דבר ראשון אני אף פעם לא ראיתי שממשלים משהו בפירוט... למשהו שלא קיים או שלא מעלים על הדעת שקיים, לדוגמא הרמב"ם (אני לא מצטט במדויק) שנותן דוגמא למשהו שלא מתקבל על הדעת בתקופתו הוא אומר "ספינת ברזל שמרחפת באוויר" הוא המשיל את זה לספינה שהייתה קיימת כבר בתקופתו וזה מתקבל על הדעת שהוא יבחר דוגמא כזאת דווקא כי זה מה שתאם את תקופתו, הוא לא היה אומר "טנק שמרחף באוויר" כי הוא לא היה בכלל...כנ"ל בעניין של הכוכבים (בזמנן שדברים אלו נכתבו כל העולם לא העלה על הדעת שיש יותר מ6-8 אלף כוכבים) אז למה להמשיל דווקא למשהו שאתה לא מעלה על הדעת שקיים או שיתגלה בעתיד? ואם זה בכלל לא נכון אז למה כתוב "י"ב מזלות"? האם גם זה לא נכון? הרי כן באמת יש י"ב מזלות ברקיע. למה לא כתוב 13 או 20 מזלות הרי מזה משנה?... נכון שאין בקטע זה כוונה למסירת מידע כי אם לעניין מה שאמרה כנסת ישראל לריבונו של עולם, אבל על הדרך מדובר כאן על דברים שבאתת קיימים וישנם ולא על סתם מספרים בעלמא, ומה גם שמספרים אלה עולים בקנה אחד עם הערכת האסטרונומים כיום... אז להגיד שאין כאן שום מידע ריאלי נראה לי תמוהה מאוד...


תשובה 2:

ברור שחכמים מסרו את מספר הכוכבים שסברו שקיים. אך אין כוונתם ללמדנו מדע, אלא שציון לא תתיאש, יהיה מספר הכוכבים אשר יהיה.שאלה 3:

לפני כמה שנים התחזקתי באמונה בעקבות פרסומים שונים של ארגונים מחזירי בתשובה. היום אחרי קריאת חומר ביקורת כל כך כואב לי לראות שהם לצערי משתמשים בשקרים. להראות כאילו בחז"ל ישנם נתונים מדעיים שאנשי מדע מגלים רק היום כמו בספר המהפך. הדבר הקשה גרם לי להחלש בהקפדה בקיום הלכות. אבל יש לי שאלה ממש קשה שרציתי לפנות לכבוד הרב. ראיתי קושיה שבהלכות טריפות הרמב"ם כותב שהם הלכה למשה מסיני ובמיוחד הוא כותב שדרוסה היא מפורשת בתורה. ובגמרא פירוש דרוסה הוא הטלת הארס מהציפורן כאילו אמרו דרוסה == מוכשה (הכשה של נחש). הרעיון ככל הנראה כמו שחשבו פעם האנשים הקדמונים. אבל היום ידוע שאין ארס (גם לא ניתן לומר שהייתה הכוונה לזיהום בציפורניים או חיידיקים כי בפרוש הגמרא כותבת שהארס מופרש ביציאת הציפורן ברגל הקדמית דווקא בכוונת הבעל חיי). אז יש כאן משבר אמוני חזק - הרי אם אין מציאות של ארס בודאי שמה שהועבר לא ניתן בסיני. אם לא מסיני למה שאני אלך אחרי המצאות ובדיות של בני אדם?! כלומר אנשים המציאו זאת מדעתם. הדבר גרם אצלי למשבר אמוני חזק מה יש לכבוד הרב לומר לי?


תשובה 3:

הלכה למשה מסיני הוא כינוי לכל הלכה קדומה שמקורה אינו ידוע (כך מוכיח בעל התוספות יום טוב). השאלה המדעית אינה מעלה ואינה מורידה מאחר וההלכות מנוסחות לפי ההכרה הסובייקטיבית של הפוסקים ולא לפי המתברר מתחת לזכוכית המיקרוסקופ. מאחר והתורה נתנה לחכמים סמכות לקבוע את ההלכות, הרי שכוונתה שנעשה כדבריהם, אפילו אם היו בדויים, כלשונך.