לוח שנה כוהני

ט"ז באדר א' תשע"ד

שאלה:

ברצוני לשאול אם היה נהוג בבית המקדש לוח שנה כוהני של בני צדוק ,לוח שימשי לפני קביעת הלוח של חז"ל, לוח ירחי.


תשובה:

זו טענה מפורסמת אך אין כל עדות שאכן כך נהגו למעשה.