הרב אורי שרקי

תרומה - המקדש וכליו בספר מורה נבוכים לרמב"ם

שבט תשע"דהקלטת וידאו