גאולה ותחית המתים

כ"ד באב תשס"ו

שאלה:

לגבי הגאולה: בתחיית המתים, לאחר מכן, אנשים לא ימותו  וגם לא יזדקנו? או ימותו בגיל מבוגר? האם כולם קמים? האם כולם ימותו בסוף, יטעמו טעם מיתה? מה סדר הגאולה?


תשובה:

גאולה ותחית המתים אינם אותו דבר. גאולה היא פעולה ארצית פוליטית של שיבת המלכות לישראל, בנין ביהמ"ק וכו'. תחיית המתים היא ספירה אחרת לגמרי שכמעט ואין לנו בה השגה כי מעולם לא חוינו חיים בלא מות. ידיעתנו בה דומה לידיעה של עובר את מצב החיים שאחרי הלידה. עם כל זאת גדולי ישראל עסקו בקוים כלליים בעניינים אלו. דעת הרמב"ם היא שבתחיית המתים יקומו הצדיקים בלבד, יחיו חיים ארוכים וטובים ושוב ימותו ויזכו לחיי העולם הבא. דעת מדרשים אחדים היא שגם רשעים יקומו למשפט. דעת המקובלים, המבוטאת היטב בספר "דעת תבונות" לרמח"ל, היא שתחית המתים היא נקודת התחלה  של תהליך התעלות העולם והאדם, ההולכים ומזדככים יותר ויותר.