שיעורים נפרדים:

שיעור א', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ג', 51 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ד', 61 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ה', כ"א במרחשון תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ו', 22 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 8MB).

שיעור ז', 23 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 8MB).