הרב אורי שרקי

הראי"ה והרצי"ה קוק על פרשת ויגש

טבת תשע"ד


להוריד את השיעור להאזנה, 25 דקות (MP3, 9MB).


הקלטת וידאו