ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כסלו תשע"ד. 23 דקות. לצפות בשיעור.