סדרת שיעורים קצרים בערוץ אורות (וידאו):

תפילה - פריצת מסך בין אדם לה', תשרי תשע"ד, 4 דקות.

מה לעשות כשתפילותינו אינן נענות?, מרחשוון תשע"ד, 5 דקות.

איך משלבים בין יראה לשמחה בתפילתנו?, מרחשוון תשע"ד, 5 דקות.

מדוע נוסח התפילה קבוע?, מרחשוון תשע"ד, 4 דקות.

האם צריך נוסח תפילה אחיד?, כסלו תשע"ד, 4 דקות.

איך נצליח להתכוון בתפילה?, כסלו תשע"ד, 5 דקות.