קול דממה דקה

ט"ז באב תשס"ו

שאלה:

רש"י במלכים א,יט,יב בד"ה "קול דממה דקה" כותב: "ואני שמעתי קול הבא מתוך הדממה...". האם קול הדממה הדקה הינו נבואה? והאם רש"י כאן מעיד על עצמו שהוא חווה דבר כזה?


תשובה:

כוונת רש"י היא: ואני שמעתי שפירוש המילים "קול דממה דקה" הוא: "קול הבא מתוך הדממה".אין כאן תיאור של חוויה אישית של רש"י.