תשס"ד. להוריד את השיעור להאזנה, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).