הדרדרות בצבא

ג' באב תשס"ו

שאלה:

אני חייל, עכשיו סיימתי טירונות. לפני הצבא למדתי שנה וחצי שבהם קרעתי את עצמי בלימוד, השקעתי והגעתי לשיא מבחינתי בקירבה לאבא שבשמיים. עכשיו התגייסתי ועם הזמן דעך ודעך הקשר עם הבורא והתורה. אין זמן ללמוד, תפילה זה לא תפילה, כל היום שומע קללות, כל היום צעקות, עבודה מתישה וגסה וזהו. אני מרגיש ריק, חסר תוכן, לא אני האמיתי. אני לא מסוגל ככה אני משתוקק לתורה, לתפילה, להתקשרות עם ה', אבל אין לי את זה. לא עוזר לי 5 דקות ביום ללמוד איזה משהו ב"לכו לחמו בלחמי", זה לא מספק אותי. הנפש שלי צמאה. כמובן שזה משפיע על התפקוד שלי בצוות: יותר עצבני, יותר גס. זה לא אני. מה אני עושה? מה יש בכלל לעשות?


תשובה:

צריך לגלות את ה' דרך הקודש המסותר בתוך הטבע הגס של מלכות ישראל הבאה לידי ביטוי במצוות כיבוש א"י המתקיימת כל רגע בשרותך בצבא. להודות לה' על שהסכים להוריד שכינתו עד מדרגות נמוכות כאלה.