שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ז בתשרי תשס"ח, 53 דקות, חיפה (MP3, 9MB).

שיעור ב', כסלו תש"ע, 81 דקות, ראש יהודי (MP3, 19MB).

שיעור ג', אלול תשע"ג, 6 דקות (וידאו).

שיעור ד', שבט תשע"ד, 18 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים (וידאו).