42 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 15MB).