שיעורים נפרדים:

שיעור בתשס"ד, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים במכון אורה, תשע"ח (וידאו).

שיעורים בביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (אודיו).

שיעורים במכון אורה, תש"פ (וידאו).