שיעורים נפרדים:

שיעור א' - רמב"ם, רמב"ן ובעל "מגילת אסתר" על מצוות יישוב א"י, כ"ז בתמוז תשנ"ח, 65 דקות (MP3, 23MB).

שיעור ב' - מקורות תורניים לציונות, תשנ"ח, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג' - מקורות הלכתיים למצוות יישוב וכיבוש הארץ, תש"ס, 62 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעור ד', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, כ"ז בשבט תשע"א, 45 דקות.
חלק 2, ד' באדר א' תשע"א, 50 דקות.
חלק 3, י"א באדר א' תשע"א, 53 דקות.
חלק 4, י"ח באדר א' תשע"א, 57 דקות.

שיעור ה' - רמב"ן על מצוות כיבוש ארץ ישראל, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

שיעור ו' - רמב"ן ובעל "מגילת אסתר" על מצוות יישוב וכיבוש א"י, מכון אורה, י' וכ"ד באייר תשע"ו, 50 ו-47 דקות (וידאו).

שיעור ז' - רמב"ן ובעל "מגילת אסתר" על מצוות יישוב וכיבוש א"י, מכון אורה, י"ד וכ"א באייר תשע"ז, 53 ו-55 דקות (וידאו).

שיעור ח' - רמב"ן ובעל "מגילת אסתר" על מצוות יישוב וכיבוש א"י, מכון אורה, תשע"ט, 39 ו-51 דקות (וידאו).