שיעורים נפרדים:

שיעור א' - עצם מעצמי, תשנ"ח, ישיבת "עטרת כהנים", 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב' - דעה ודיבור, תקשורת בין זוגית, כסלו תשס"א, חיפה, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ד', ט' באדר תשס"ו 69 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ה', כ"ח בתשרי תשס"ח, 60 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ו' - איש ואשה, אדם וחוה, הראי"ה קוק על משפחה ישראלית, תשס"ט, מרכז מחניים, 84 דקות (MP3, 30MB).

שיעור ז' - המשפחה הישראלית ומרכיביה, ח' בטבת תש"ע, מכון מאיר, 54 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ח' - הזוגיות, תשע"ו, 3 דקות (MP3, 1MB). מתוך הסדרה.