שיעורים נפרדים:

שיעור א' - ירושלים, גבולות הזמן והמקום, אחדות העם, מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב', 78 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

שיעור ג', כ"ג באדר תשע"ג, מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, 28 דקות.
חלק 2, 28 דקות.

שיעור ד' - חודש אייר, גבולות הזמן והמקום, אחדות העם, כ"ה באייר תשע"ו, 51 דק', מ' מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ה' - "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו", כ"ד באייר תשע"ט, 57 דקות, מכון אורה (וידאו).

שיחה ו', אייר תשע"ט, 8 דקות (אודיו).

שיעור ז' - אחדות העם, משמעות התאריך של יום ירושלים, תש"פ, כולל ישורון, 39 דקות (MP3, 24MB).

שיעור ח', כ"ב באייר תשפ"א, כולל ישורון, 41 דקות (MP3, 10MB).