מהר"ל והרב הירש על הגלות

י"א בטבת תשע"ג

שאלה:

קראתי בספר של פר' אנדרה נהר "Les puits de l'exil" שהמהר"ל ראה בגירוש ספרד כמין התפתחות של תפקיד הגלות. כל' עם ישראל צריך להתחיל את הדיאלוג עם האומות אצל האומות. כמו שהוא פירש בנצח ישראל על האגדא בברכות שבסוף הלילה, יש שיחה בין איש ואשתו.

שאלתי היא א"כ, במה שונה תפיסת המהר"ל מתפיסת הרב הירש שרואה בגלות תפקיד אוניברסאלי לעם ישראל, תפיסה שהרב קוק התנגד אליה בתחילת אורות כמו שהרב הסביר בשיעורים שלו?


תשובה:

המהר"ל מדבר על התפתחות המבשרת את השיבה לציון. הרש"ר הירש רוצה בזה התחלת הלגיטימיזציה של הגלות.