הרש"ר הירש ודעתו על הגלות

י"ח בכסלו תשע"ג

שאלה:

במאמר של הרב הנמצא כאן כתובים (בהערה 3) הדברים הבאים: "הרש"ר הירש היה ממובילי דעה זו: הוא ראה בארץ ישראל קניין חיצוני ותו לא. נשאלת השאלה: איך הוא מסביר את העיסוק של התורה בארץ ישראל? תשובתו הייתה: יש לנו כלפי ארץ ישראל רגשות עזים, אך לא יותר מכך. כלומר: הקיבוץ של העם בארץ ישראל בחזרתנו ממצרים היה קיבוץ לוגיסטי בלבד, על מנת לפזר אותנו בגלות, ששם ייעודינו הסופי: להפיץ קדושה בעולם".

אם רש"ר הירש סבור שייעודנו הסופי הוא בגלות, הווה אומר שהוא כפר בביאת המשיח, ומן הסתם גם בתחיית המתים. האמנם לדעתכם רש"ר הירש היה כופר בעיקר??


תשובה:

הרש"ר הירש סבר שאחרי שתתמלא הארץ דעה מכוח מציאות ישראל בגלות, אז ישיב אותנו ה' לארץ ישראל, בלי שתקדם לכך יוזמה אנושית.