אברהם אבינו והתפילות

ט' באדר תשע"ג

שאלה:

אם היום מתחיל מהלילה, מדוע אברהם אבינו שהוא ראשון האבות לא התקין דווקא את ערבית?


תשובה:

כי בבוקר חשים את החסד, שהיא מדתו.