מה פירוש "אלוקי"?

ט' באדר תשע"ג

שאלה:

איך להגדיר לתלמיד בכתה ז' מה פירוש "אלוקי"?


תשובה:

מה שבא מה' באופן ישיר.