ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 26 דקות. לצפות בשיעור.