שיחות נפרדות:

שיחה א' - מדינה ברפורמה?, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר, תמוז תשע"ב, 13 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיחה ב' - נשות הכותל: קידמה או קללה?, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר, שבט תשע"ד, 13 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיחה ג' - הרחבה הרפורמית בכותל, אדר א' תשע"ו, 5 דקות (אודיו).

שיחה ד' - מתווה הכותל, הרפורמים והסנהדרין, תמוז תשע"ז, 8 דקות (אודיו).