שיחות נפרדות (וידאו):

שיחה א', סיון תשע"ב, 16 דקות.

שיחה ב' - מה היה אומר הרמב"ם על תקופתנו?, סיון תשע"ב, 18 דקות.