הרב אורי שרקי

הרב מאיר זייני זצ"ל

ד' בסיון תשע"ב
הרב מאיר זייני זצ"ל שנלקח מאיתנו השבוע, היה אחרון הנציגים של יהדות שורשית ובריאה, כפי שבאה לידי ביטוי אצל חכמי ספרד וצפון אפריקה במשך מאות בשנים. למדנות ואנושיות, דייקנות ואהבת הבריות, קנאות לאמת ועוצמה חינוכית, סבר פנים יפות, שמחת חיים, ברק בעיניים, כוח הנהגה, מסירות נפש לתורה לעם ולמדינה ולכל יהודי ויהודיה, עשיה מרובה בכל תחומי החיים, רוחב אופקים, אלה היו מקצת מעלותיו. זכינו לאורו בקהילתנו וחותמו לא ימחה מזכרוננו. הלואי ודור התחיה ישכיל להפנים את כל המסרים החיים שהרב הנחיל לכל סביביו, אשר זכה וזיכה בהם את כל ישראל.