הרב קוק על גיוס בני תורה

י"ט באייר תשע"ב, י"ז באב תשע"דשאלה 1:

ראיתי שיחה של הרב אמנון יצחק בה מוכיח לתלמידים מהציונות הדתית שלפי הרמב"ם חייבים לפטור את בחורי הישיבות מהצבא וכן הוא מוכיח שחור על גבי לבן מאגרות הראיה שהרב קוק בעצמו התנגד לשירות הצבאי של בני תורה.

איך להתמודד מול התקפות כגון אלו?

תשובה 1:

זו אגרת אל הרב הראשי של אנגליה בזמן מלחמת העולם הראשונה על פטורם של חיילים יהודים ממלחמת הגוים. כל המקורות המובאים שם נוגעים למלחמת הרשות ולא למלחמת מצוה.שאלה ותשובה 2 (תשובת הרב מודגשת):

1. מה היתה דעת מו"ר הרצי"ה על גיוס בחורי ישיבות? כוונתי לא רק לרעיון, אלא גם למימושו בפועל. הכלל הוא שגם הצבא וגם הישיבה הם צרכי האומה. ולפי זה יהיה תלוי במידת נחיצותו של הצעיר כאן או כאן.

2. בעניין זה, מפורסם הסיפור על אגרת הרב זצ"ל שפורסמה במלחמת השחרור (אגרת תתי), שם כתב נגד גיוס בחורי ישיבות, ועל מחאתו החריפה של מו"ר הרצי"ה על פרסומה, כיון שאינה נוגעת למלחמת הצלת יהודים שהיא מלחמת מצוה. קשה לי עם הדברים, כיון שבאגרת הנ"ל הרב מזכיר בפירוש מלחמת אאע"ה בארבעת המלכים וכותב עליה - ואין לך מלחמת מצוה גדולה מזו. איך הדברים עולים בקנה אחד? "מצוה גדולה" אינו תואם את ההגדרה ההילכתית המדוייקת של מלחמת מצוה. הלו גם מלחמת הרשות היא מצוה גדולה אע"פ שאינה מלחמת מצוה.