האם ה' בעל גבול?

ז' באייר תשע"ב

שאלה:

איך מצד אחד אומרים שה' הוא אין סופי חסר גבול, והרי אם אני לא ה' אז אני גבולו! משמע שה' לא אין סופי ובעל גבול! הבנתי נכון?


תשובה:

הגבולי כלול בבלתי גבולי כמבואר בעבודת הקודש לרבי מאיר ן' גבאי.