האם יכול להיות אבסורד ביהדות?

ז' באייר תשע"ב

שאלה:

הרב אמר באחד משיעוריו בכוזרי, מאמר ראשון, מחזור תשס''ח, כי לא תיתכן מציאות של אבסורד ביהדות לדעת הרמב''ם וכי אם היה אבסורד ביהדות ה' היה אכזר כי הוא נתן לנו שכל ורוצה שנאמין בדבר שסותר אותו. לעומת הרמב''ם הרב קוק סובר שיש אבסורד ביהדות ומביא ראיה מארון הברית שלא היה תופס מקום. אם כן, לדעת הרב קוק, לכאורה, ה' חס וחלילה אכזר?


תשובה:

לפי הרב קוק, יש ביכולת השכל האנושי להכיל את זה שתבניות החשיבה הינן סובייקטיביות אחרי המהפכה הקאנטיאנית, מה שלא היה מתקבל בימי הרמב"ם.