חטא אנוש

כ"ב בתמוז תשס"ו

שאלה:

הרב כתב בברכת חונן הדעת שאנוש חטא בגלל חוסר בינה. על מה מדובר? זה מדרש או מאמר חז"ל באיזה מקור?


תשובה:

בינה הוא להבין דבר מתוך דבר, ובאלוהות הכוונה היא להכיר את ערך המקור לעומת הענפים. אנוש לא ידע להבחין בין ערך המקור לערך הענפים, כפי שמאר הרמב"ם בפרק א של הלכות ע"ז, כך שיש שייכות בין העדר הבינה לחטא אנוש.