"וחמושים עלו בני ישראל"

י"ט בניסן תשע"ב

שאלה:

באחד השיעורים של הרב שמעתי פירוש מאד מעניין לגבי הפסוק "וחמושים עלו בני ישראל" שאותם אלו לא מתו, אלא בחרו להישאר במצרים. רציתי לדעת מה המקור לפירוש זה.


תשובה:

זה פירוש שקיבלתי מהרב יהודה אשכנזי. וסיוע לדבריו יש מהלשון "בימי האפלה" ולא "במכת חושך".