ייעוד

כ"א בתמוז תשס"ו

שאלה:

באחת מתשובותיו של הרב  נאמר כי כל אדם יודע במעמקי ליבו מהי שליחותו בעולם זה .כיצד ניתן לחדד את ההכרה בייעוד ולהגיע אליה? האם עדיף להשאיר את ההכרה ביעוד מעורפלת כדי להקל על הגשמתו או שמא ההכרה הברורה בייעוד היא המחזקת את הרצון להגשימו?


תשובה:

אין בזה הדרכה אחת. אמנם ידיעת היעוד עוזרת מאוד, אך אין להשקיע בזה מאמצים באופן המשתק את הפעילות. העיקר הוא המשך זרימת החיים.