לימוד אמונה

כ"ג בטבת תשע"ב

שאלה:

שמעתי מאחד מתלמידך שהנך מתנגד לקריאה של ספרי המהפך של הרב זמיר כהן שליט״א, ואף טוען שמחקריו אינם עכשויים והוכחותיו לא צריכות להעשות בדרך זו. כמו כן שהתורה אינה צריכה להתאים את עצמה למדע אלא להיפך.

ברשותך , אינני מבין מדוע מחקריו והוכחותיו אינן נכונות/רלוונטיות, הרי הוכחותיו בעלות בסיס עמיד והגיוני - ששאלת הרלוונטיות של המחקר אינה אמורה להפריע. כמו כן, לכל טענה שלו יש בסיס חזק ועמיד, וגם המידע שכתב עבר נכונות של פרופסורים ומדענים. קריאה של ספרים אלו מהווה לי סיפוק רוחני ומרגיעה בי את היצר שכל הזמן צמא לדעת ״מה העולם אומר״ (דבר שהטריד אותי בעבר עד מאוד)... דבר זה רק מוסיף לראות ולהעצים את נפלאות הבורא במוחשיות מוחלטת. כמו כן אני לא רואה פה היכן התורה אמורה להתאים את עצמה... הרי הוא מדבר על ממצאים מדעיים שכבר התורה מצאה.


תשובה:

אינני מתנגד לקריאת ספר כלשהו, בודאי אם הוא מחזק את היראת שמים של הקורא בו.

לא אמרתי שהמידע שבו אינו נכון. אמרתי רק שהטעות בכתביו היא ההנחה שידיעות חז"ל במדע הן ממקור אלוהי בעוד שבאמת הן לקוחות מהיידע המדעי של זמנם, ובכלל זה כדוריות הארץ, מרכזיות השמש וסיבוב הארץ (דעת אריסטארכוס). גם אימצו חז"ל את הרפואה של גאלינוס יחד עם טעויותיה.

לא אמרתי שהתורה צריכה להתאים את עצמה למדע. דעתי היא שאין קשר בין תורה למדע.