פתאום, רעמסס והפירמידות

י"ג בטבת תשע"ב

שאלה:

לאחר וויכוח שהיה לי עם אנשים רציתי לשאול האם בני ישראל בנו את הפירמידות? והאם הפירמדות הם כפי שכתוב בתורה - פתאום ורעמסס?


תשובה:

לפי דעת רוב ההיסטוריונים הפירמידות נבנו עוד לפני ירידת אבותינו למצרים. לאחרונה פורסם ספר הטוען לכרונולוגיה חדשה של מצרים אך ללא הוכחות, הטוען שערי המסכנות הן הפירמידות.