ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 23 דקות. לצפות בשיעור.