הרב אורי שרקי

ספירת העומר - הרב קוק על המחלוקות של הפרושים והצדוקים

מתוך הספר "משפט כהן" לראי"ה קוקהקלטת וידאו