הרב אורי שרקי

הרב צבי יהודה הכהן קוק ומשנתו

שיעורים כלליים נפרדיםשיעור א', תשנ"ב, 49 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב', י"א באדר א' תשס"ה, 47 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', ו' באדר א' תשע"ו, 48 דקות (אודיו ווידאו). מהאתר ישיבה.

שיעור ד', י' באדר ב' תשע"ו, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ה', אב תשע"ז, 4 דקות (וידאו ואודיו).