שאלות שונות על ספר ויקרא

כ"ט באב תשע"א

שאלה:

אני מקשיב לשיעורי הרב על ספר ויקרא מארכיון מכון מאיר. אשמח אם הרב יוכל בבקשה לענות לי על שתי שאלות:

1. הרב דיבר בתחילת פרשת "אמור" על הריחוק של הכהן הגדול מהמוות. הבנתי שבזמן שלכהן הגדול נפטר קרוב משפחה (אביו למשל) הוא לא יוצא מהמקדש. האם מכריחים אותו לא לצאת? אם מכריחים אז למה, שהרי ביום-יום הוא לא חייב להיות בתוך המקדש כל הזמן ואז יכול להיות שיתקל במת מצוה בחוץ ואז חייב להטמא?

2. שמעתי מישהו שואל בתחילת פרשת קדושים למה הקב"ה צריך אותנו שנהיה "שחקנים" ב"מגרש" הקדושה שלו כאשר יש לו את המלאכים, ופספסתי את התשובה ואינני יודע למצוא אותה כעת.


תשובה:

"מן המקדש לא יצא" פירושו שנשאר בקדושתו ולא נטמא למת, ולא שאינו יוצא מבית המקדש.

המלאכים אינם בעלי בחירה חופשית, כך שהם אינם "זולת" אמיתי לקב"ה.