דרשות משנים שונות:

תשע"א, 5 דקות (וידאו).

תשע"ה, 4 דקות (וידאו).

תשע"ו, 5 דקות (וידאו).

תשע"ז, 5 דקות (וידאו).

תשע"ח, 3 דקות (וידאו).

תשע"ט, 7 דקות (וידאו).

תשפ"א, 4 דקות (וידאו).