הרב אורי שרקי

פינחס - סדר המועדים וקרבנותיהם ועשר הספירות

תמוז תשע"ד
סדר המועדים וקרבנותיהם בפרשתנו מסודר להפליא בהתאם לעשר הספירות הידועות מפי חכמי הקבלה. קורבן התמיד, הפשוט, מורה על שפע מתמיד מאת ה', והוא מכוון כנגד ספירת הכתר. מוסף שבת, היום המציין את בריאת העולם, מכוון כנגד החכמה, שבה ברא הקב"ה את העולם. מוסף ראש חודש, המורה על התחדשות מתמדת, מכוון כנגד הבינה, שהיא שורש התחדשות הזמנים ומכוחה חכמי ישראל מקדשים את הזמנים, והיא המכונה "קו ירוק מחדש חודשים". כל שאר המועדים שנתחדשו במהלך ההיסטוריה ביציאת מצרים מכוונים כנגד שבע ספירות הבניין: יום טוב ראשון של פסח - חסד, שבו יצאנו ממצרים ללא זכות המעשים. שביעי של פסח - גבורה, שבו נעשה דין במצרים. שבועות - תפארת, שעליה אמרו חכמים "והתפארת - זו מתן תורה". ראש השנה - נצח, שבו מתגלה מלכות ה' הנצחית. יום הכיפורים - הוד, שעבודתו בכהן גדול שמידתו ההוד. סוכות - יסוד, שבו נעשה תיקון הברית בשמחת בית השואבה. שמחת תורה - מלכות, שבו מברכים את המלך. זהו סדר ההופעה של הנהגת ה' דרך הזמנים וקרבנותיהם.