הרב אורי שרקי

פינחס - מקורה של תכונת הפעולה העצמאית של פינחס

סיכום שיעורים 1, 2 - עוד לא עבר את עריכת הרב
פינחס עשה מעשה של קינאה לה'. המעשה הזה יש בו סכנה רבה! מי שהורג ללא פסק של בית דין יכול לגרום נזק גדול. יש צורך בשיפוט של התורה כדי שנדע אם המעשה הזה היה כשר או לא. לכן הדגישה התורה שאצל פינחס המעשה היה חיובי. הדבר בולט עוד יותר, כאשר מייחסים אותו לאהרון הכהן; הרי כשנאמר שהוא בנו של אלעזר היינו מסיקים שהוא נכד אהרון הכהן . ההדגשה על כך מראה שמעשהו היה מתוך שהוא דבק במידותיו של אהרון. היות והיה בן בנו של אהרון הכהן עשה זאת.

ראשי השבטים רצו לגנות את פינחס כי חשבו שכיון שהוא בן של בת יתרו, יש בו מההתנהגות הגסה של עובדי עבודה זרה ומשום כעסנותו הרג את זמרי. ניתן להבין את הנשיאים כיוון שלזמרי היו טענות רבות להצדקת מעשהו עד כדי כך שלמשה לא היה ברור מה לענות (ראה הרחבה בסוף פרשת בלק). נכתב על כך גם ספר בשם "מי השילוח" של ר' צדוק הכהן מלובלין. יצאה בת קול ואמרה שהוא מזרע אהרון ומזרע יוסף שפיטפט ביצרו (נילחם ביצרו). מלחמתו נגד הזנות היא המשך עבודתם של אהרון ושל יוסף שהתגבר על בעיית הזנות בסיפור על אשת פוטיפר.

מה הקשר בין מעשה פנחס לאהרון? בני אהרון היו ארבעה ומתוכם שניים נדב ואביהו הקריבו מדעתם קטורת והדבר עלה להם בחייהם . רואים שבמשפחת אהרון קיימת הנטיה להחפז ולעשות דברים ביוזמה עצמית. נמשיך בחיפוש המקור לתכונה זו. אימם של בני אהרון היא אלישבע בת עמינדב וכתוב גם שהיא אחות נחשון. שואלים המפרשים, אם היא בת עמינדב ברור שהיא אחות נחשון ולמה נמסרה לנו האינפורמציה "המיותרת" הזאת? התשובה היא: שמי שנושא אישה צריך לבדוק את אופיים של אחיה, כי רוב הבנים יהיו דומים להם . אם כך, אנו מצפים שבני אהרון ואלישבע יהיו ברובם דומים לנחשון. תכונת "הקפיצה" מתוך יוזמה עצמית הייתה כמובן גם בנחשון שקפץ לים סוף ובכך היטה את כפות המאזניים לטובת ישראל ולרעת מצרים. אם כך שני בני אהרון דמו לנחשון ומהבן השלישי יצא פנחס שגם הוא היה בעל יוזמה עצמית; אכן, רוב בני אהרון היו דומים לנחשון. מי היה אבי הנחשונים?! כמובן פרץ בן יהודה שהמעשה הראשון שעשה בחייו היה "לפרוץ"... מקור התכונה היא תמר , שגם היא לקחה יוזמה ועשתה מעשה נועז כדי להיות חלק ממשפחת יהודה ולהביא גאולה לעולם. יש מרכיב של פריצה ונועזות שיש בו גם סיכון של מעשים שאינם ראויים. נאמר בדניאל: "ומבני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו". הרמב"ם בספר איגרת תימן אומר שפסוק זה נאמר על ישו הנוצרי. כך שהפורצים עלולים לגרום גם נזק רב.

נעמיק במחקר המשפחתי: מאיפה תמר קיבלה את כח הפריצה?! אביה היה שם בן נח. יש לו מטרה משיחית. המילה שם פירושה מטרה. יש לו מטרה משיחית ונאמר על מלך: "מלך פורץ גדר". המטרה מצדיקה לעיתים פריצת גדר.

לסיכום: מעשהו של פנחס מהווה יוזמה עצמית לעשיית מעשה טוב במקום ובזמן הנכונים למרות ,שרוב האנשים היו מהססים מאוד לפני ביצועם. תכונה זו קיבל פנחס ממשפחת נחשון דודו שמקורו בשורה של בעלי התכונה הנחשונית ובהם פרץ, תמר ושם בן נח.