מנהג להשאיר מקום בלי צבע בקיר בית זכר לחורבן

י"ג בסיון תשע"א

שאלה:

ידוע, שיש להשאיר שטח של אמה על אמה בכניסה לבית ללא צבע, זכר לחורבן. האם גם בימינו שירושלים הולכת וניבנת עדיין יש מקום לדין זה?


תשובה:

בית המקדש חרב.