הרב אורי שרקי

יום העצמאות - ישראל וישורון

אייר תשע"א
משנה לשנה הולכת גאולתנו ומתעצמת. דרך הצרות הפוקדות את הציבור ואת היחיד הולכת ומתבררת הזהות שלנו. יהדות הגולה היתה יהדות של יחידים, של חיי קדושה וטהרה של הפרט. זוהי מדרגתו של יעקב, המכונה כך על שם קומתו הנמוכה כעקב, הנשלטת על ידי אומות העולם.

משנת תש"ח ואילך, זכינו בחסדי ה' לשוב אל מדרגתנו הלאומית, להיקרא שוב בשם ישראל על שם השררה. קדושת הכלל חוזרת ומופיעה וזוקפת את קומתנו.

ממלחמת ששת הימים ואילך, בשובנו אל הר הקודש, התחברו בנו שתי ההכרות כאחד, יעקב וישראל, הדתיות והלאומיות מצאו זו את זו והיו לתוכן אחד המאיר את הלבבות, שלנו ושל העולם כולו, בהתקדש שם שמים לעיני העמים.

כעת אנו ניצבים מול מערכה שבה מערערות אומות העולם על הלגיטימיות של המהלך הגדול והנורא של שיבת ציון. גם אנו בקרבנו פנימה נבוכים ומחפשים דרך. אין זה אלא שקיימת במעמקים תביעה להופעת קומה נוספת בזהותנו, הקומה האוניברסלית, שעל שמה אנו נקראים ישורון, המלמדת עמים רבים את תורת ה' היוצאת מציון ואת דבר ה' הבא מירושלים לתקן עולם במלכות ש-די, להפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שכם אחד.