הרב אורי שרקי

יום העצמאות ומשמעותו האוניברסלית

פורסם באנגלית באתר של המרכז העולמי לבני נח , אייר תשע"א
לידידינו בני נוח בכל מקום שהם:

בשעות אלה אנו מתכוננים לכניסת חג עצמאותה של מדינת ישראל.

בשונה מכל חג לאומי אחר, הנוגע במיוחד לבני האומה המציינת את עצמאותה, מהווה חג זה יום שמחה עבור כל באי עולם. שהרי המשימה שהוטלה על אברהם להיות לברכה לכל משפחות האדמה אינה מתקיימת אלא אחרי יציאתו של אברהם ממקום הולדתו אל הארץ המובטחת על מנת להקים בה אומה ומדינה.

מזה 63 שנים קם לתחיה מחודשת המכשיר לגילוי דבר ה' מירושלים, בדמותה של המדינה העברית, הנושאת את המסר של נוכחות הבורא בעולמו עבור כל הנברא בצלם, הקוראים בשמו ומצפים לאורו.

בימים אלה שבהם מתקיים מסע של דה-לגיטימציה כלפי המהלך של שיבת ציון, יחד עם נסיון לגזול את ארץ הנבואה מעם הנבואה, מתחמם הלב מול התופעה ההולכת וגדלה של אימוץ תורת בני נוח על ידי רבים מיושבי תבל, המכירים בדבר ה' ובברכתו מציון וירושלים.