שיעורים נפרדים:

שיעור א', 69 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 24MB).

שיעור ב', י' באייר תשס"ט, 70 דקות (MP3, 17MB).

שיעור ג', תשס"ט, 93 דקות, מרכז מחניים (MP3, 34MB).

שיעור ד' - מכון מאיר, אודיו וידאו:
חלק 1, י"ט בסיון תש"ע, 49 דקות.
חלק 2 - חוקי חמורבי, כ"ו בסיון תש"ע, 49 דקות.
חלק 3, ג' בתמוז תש"ע, 53 דקות.

שיחה ה', אדר א' תשע"ו, 9 דקות (אודיו).

שיעור ו', תשע"ו, 74 דקות (MP3, 26MB).