"דמות כבוד ה'", פירוש חזקוני

ב' בניסן תשע"א

שאלה:

מדוע בגמרא חז"ל לא עוסקים בסוגיה האם יש לשם חס ושלום דמות?

וכיצד מסברים את החזקוני באומרו: "וא"ת, פסוק זה ראשו מכחיש את סופו, כיצד דבר בוער באש אין חושך שולט שם, אלא, שניהם (אש וחושך) שימשו כאחד, והולך ומפרש כיצד, "וידבר אליכם מתוך האש" קול דברים שהייתם שומעים מתוך האש, "ותמונה אינכם רואים", ע"י חושך ענן וערפל שהיה שם, "שלא ניתן רשות להסתכל בדמות כבודו"?


תשובה:

הכבוד הוא האור הנגלה אל הנביאים. אין צורך בדיון על דבר שלחז"ל היה ברור, כפי שהוכיח הרמב"ם במו"נ ח"א פמ"ו.