הרב אורי שרקי

פורים - "פור הוא הגורל"

אדר ב' תשע"א
"פור הוא הגורל". מהו אותו גורל הנרמז בפור? המעבר מהמילה הפרסית "פור" למילה העברית "גורל" רומזת לגורל הידוע המופיע בתורה, הן בשילוח השעיר לעזאזל והן בחלוקת הארץ לשבטים. הגורל אינו פועל לפי חוקיות סיבתית קבועה מראש, ויש בו חריגה מהסדר הרגיל של הטבע. משום כך הוא שמור למהלכים מיוחדים של ההשגחה העליונה, שבהם הקדוש ברוך הוא מטה את המאורעות לפי הנדרש לקידוש שמו. מדובר במהלכים שמעל הסדר הרגיל, כמו הכפרה ביום הכפורים, שהיא למעלה מהסדר הרגיל של תורת הגמול, על ירושת ארץ ישראל, שמותאמת לטבע הנשמתי של השבטים, ולהשגחה דרך העלם הפנים בימי מרדכי ואסתר. אותה הנהגה קדומה המופיעה דרך הגורל פעלה גם בימי אחשורוש.