הרב אורי שרקי

ויקהל - המשכן והמלאכות האסורות בשבת

סיכום שיעור - עוד לא עבר את עריכת הרב
יש לעיין בקשר בין השבת למשכן. המלאכות האסורות בשבת הן כידוע 39 והן נלמדות מהמלאכות במשכן. מדוע מלאכות שבת נלמדות ממלאכות הקמת המשכן?

מה אנו עושים במלאכות הללו האסורות בשבת? אנו בונים את העולם ומקדשים אותו כך שאותן המלאכות הנדרשות לבניית המשכן הן הן אותן המלאכות שבהם נבנה העולם. יוצא מזה שבמלאכות הללו נברא העולם – המקדש שהוא העולם כולו.

איך ה' ברא את העולם? בעשרה מאמרות. למאמר יש שני חלקים: התוכן והקול. התוכן הוא עשרה מאמרות והקול הוא האותיות שמהן מורכב הקול. יש 22 אותיות, מתוכן 7 אותיות המקבלות דגש קל והן בעצם כפולות. המדובר באותיות ב,ג,ד כ,פ,ר,ת (בעבר גם ר' קיבלה דגש קל). בסה"כ הקול+המאמר מסתכם ב-39 (22+7+10=39) כך שגם המלאכות שבהן ה' ברא את העולם הם 39.

מה הקשר בין המלאכות של השבת למאמרות ולאותיות? ניתן לחלק את המלאכות האסורות בשבת לפי נושאים. חלוקת המלאכות:

11 מלאכות נדרשות להכנת לחם: חורש, זורע וכו'.

11 מלאכות נדרשות להכנת לבוש: מנפץ, טווה וכו'.

זה מקביל ל-22 האותיות והן המלאכות הנדרשות לצרכים הבסיסיים של האדם (לחם לאכול ובגד ללבוש). יש להוסיף שבבגדים יש גם משהו שונה מבגד רגיל, הדורש יותר השקעת עבודה והוא בגד עור. לעיבוד עור נדרשות 7 מלאכות וזה המקביל לשבע האותיות עם הדגש הקל.

בעשרה מאמרות נברא העולם ,שעשוי מארבע היסודות: אויר, מים, אדמה ואש או בשפת ימינו: מצב גאזי, נוזל ,מוצק ואנרגיה. עד כאן היו מלאכות איכותיות וכעת מלאכות כמותיות.

2 מלאכות קשורות לאדמה – הבונה והסותר.

2 קשורות לאש – המבעיר והמכבה.

2 מלאכות קשורות לאויר – הקושר והמתיר, כיון שהקשר מחזיק עקב הלחץ והחיכוך והלחץ בא מהרוח.

2 מלאכות קשורות במים – הכותב והמוחק, כיון שהכתיבה בדיו.

2 המלאכות האחרונות קשורות ליסוד של בריאת העולם. העולם נברא בשני שלבים. בשלב הראשון ה' פינה מקום לעולם ויצר את ה"אין" מתוך ה"יש" שלו. בשלב שני נברא ה"יש" של העולם שלנו מתוך ה"אין". המלאכה המקבילה לשלב השני מן ה"אין" ל"יש" היא מכה בפטיש ,שמגלה את צורת הכלי שלא הייתה קיימת קודם. החומר אמנם היה קיים אך הצורה התחדשה. המלאכה המקבילה לשלב הראשון של הבריאה, מן ה"יש" ל"אין" היא מלאכת הוצאה מרשות לרשות. יוצא שמלאכת ההוצאה היא הגדולה כי היא נעלמת – לא מורגשת ואכן התוספות כינו זאת "מלאכה גרועה" – שלא רואים שינוי בחפץ.

הקבלה זו של מלאכות שבת לאותיות ולמאמרות של בריאת העולם מזכירה את מדרש חז"ל שבצלאל נבחר לעשות את המשכן כי "יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ" (ברכות נ"ה). דהיינו – שמים וארץ והמשכן נבראו באותן 39 אותיות ומאמרים.