הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה

ערוץ אורות, תשע"א-תשע"ב



לצפות בשיעורים:


איך הכל התחיל?, חורף תשע"א, 5 דקות.
גילגול נשמות, ניסן תשע"א, 6 דקות.
האם מהפכנות היא דבר מסוכן?, אייר תשע"א, 7 דקות.
האם אפשר להבין את אלוהים, אייר תשע"א, 4 דקות.
הספירות, סיון תשע"א, 3 דקות.
נשמתו של הצדיק, סיון תשע"א, 4 דקות.
גשמיותו של האל, סיון תשע"א, 5 דקות.
שמותיו של האל, סיון תשע"א, 4 דקות.
תורת האר"י, תמוז תשע"א, 5 דקות.
צימצום, אב תשע"א, 3 דקות.
עשר ספירות, אב תשע"א, 3 דקות.
הכתר והחכמה, אב תשע"א, 4 דקות.
חכמה ובינה, אב תשע"א, 3 דקות.
חסד, גבורה ותפארת, אב תשע"א, 4 דקות.
נצח והוד, אלול תשע"א, 4 דקות.
מידת המלכות, אלול תשע"א, 3 דקות.
גילוי שורש הדינים, אלול תשע"א, 3 דקות.
אצילות, בריאה, יצירה ועשיה, תשרי תשע"ב, 4 דקות.
נפש, רוח, נשמה, תשרי תשע"ב, 5 דקות.
אור פנימי ואור מקיף, חשון תשע"ב, 4 דקות.
עיגולים ויושר, חשון תשע"ב, 6 דקות.
ניצוצות, חשון תשע"ב, 4 דקות.
סתרי תורה, כסלו תשע"ב, 5 דקות.
אור וכלי, כסלו תשע"ב, 4 דקות.
ספר היצירה ויש מאין, כסלו תשע"ב, 5 דקות.
האין, אדר תשע"ב, 4 דקות.
ספרא דצניעותא, אייר תשע"ב, 3 דקות.
סוד המלבוש, אייר תשע"ב, 2 דקות.
האדם הקדמון, ניסן תשע"ב, 4 דקות.
ספירת הכתר, ניסן תשע"ב, 4 דקות.
קבלה באורות, ניסן תשע"ב, 3 דקות.
יש לנו גוף ונפש, תמוז תשע"ב, 5 דקות.
תרי"ג מצוות, אב תשע"ב, 4 דקות.
מידת הדין ומידת הרחמים, אייר תשע"ב, 3 דקות.